STRAFRECHT VOLWASSENEN EN JEUGD  

Strafbare daden/feiten/delicten staan in diverse wetten en regelingen en worden onder andere vermogens- delicten, geweldsdelicten, zedendelicten, drugsdelicten, verkeersdelicten genoemd. Zware delicten worden misdrijven en lichtere delicten worden overtredingen genoemd.

De Officier van Justitie (OvJ) werkzaam bij  het Openbaar Ministerie (OM) kiest via welke weg de daad/dader bestraft moet worden (beschikking of dagvaarding), of juist geen bestraffing met een - al dan niet voorwaardelijk - sepot.

De hoofd straffen/maatregelen zijn gevangenisstraf, werkstraf, leerstraf, boete, Inrichting Stelselmatige Dader (ISD), TBS met voorwaarden of met dwangverpleging. Voor de jeugd ook nog een Gedrags Beinvloedende Maatregel (GBM) en/of Plaatsing in een Justitiele Jeugdinrichting. Daarnaast zijn er bijkomende straffen, waarvan een rij-ontzegging een vaak voorkomende is. Een straf kan onvoorwaardelijk worden opgelegd en dat betekent nu ondergaan/doen, maar ook voorwaardelijk waarbij een proeftijd van meestal 2 jaar wordt opgelegd. Er is dan altijd sprake van algemene voorwaarden en veelal ook van bijzondere voorwaarden. Verplicht reclasseringscontact is de bekendste.

Er wordt onderscheid gemaakt naar leeftijd. Onder 12 jaar is er geen sprake van toepassing van strafrecht. Tot 18 jaar is er sprake van jeugdstrafrecht, maar in bijzondere gevallen kan er vanaf 16 jaar volwassenenstrafrecht worden  toegepast. Vanaf 18 tot 23 jaar kan er in plaats van volwassenenstrafrecht weer jeugdstrafrecht worden toegepast, ook wel adolescentenstrafrecht genoemd.

Na een geaccepteerde beschikking en/of na veroordeling, vonnis/arrest genoemd, heeft u een “strafblad” maar niet ieder strafblad geeft problemen bij het aanvragen van een zogenaamde Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Tevens blijven de vingerafdrukken (dacty) bewaard en moet er in de meeste gevallen zelfs DNA worden afgestaan.

Als het straftraject begint met een aanhouding, gehoor en inverzekeringstelling, krijgt u een advocaat toegewezen via de gratis piketregeling van de Raad voor Rechtsbijstand. U kunt bij het begin ook meteen een voorkeur advocaat opgeven.

Vanzelfsprekend neemt de advocaat deel aan deze piketregeling, dus ook als u deze als uw voorkeur advocaat opgeeft is dat voor u gratis. 

Daarnaast kan de advocaat behulpzaam zijn als u post heeft ontvangen van de Politie en/of Justitie en/of Raad voor de Kinderbescherming of een andere instelling, zoals een oproep, uitnodiging, dagvaarding, beschikking, etc. De werkzaamheden van de advocaat kunnen beginnen met het dossier opvragen en/of Hoger Beroep, bezwaar, verzet instellen.