In 1989 is het International Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) opgesteld en het verdrag geldt sinds 1995 ook in Nederland. 

Zo is de norm in de loop der jaren gewijzigd van “niet in strijd met het belang van het kind” naar de huidige “in het belang van het kind”.

In Nederland zijn er meerdere instanties bij het jeugd recht betrokken. Zo is onder andere Defence for Children heel aktief (www.defenceforchildren.nl). Daarnaast is er een Nationale Kinder Ombudsman, maar er zijn ook Gemeentelijke Kinder Ombudsmannen.

Het jeugd recht bestaat eigenlijk uit onderdelen van het jeugd straf recht en van het jeugd familie/civiel recht. In de loop der jaren zijn er weinig advocaten geweest die in beide richtingen werkzaam waren. Het gemis aan kennis van beide richtingen is ingevuld door het laten ontstaan van een specialisatie.

Alle jeugdrecht advocaten hebben de specialisatie gevolgd en zijn inmiddels lid van een of meer jeugdrecht verenigingen voor het op peil houden van de kennis door het bijwonen van periodieke lezingen en het onderling verpreiden van informatie en het voeren van collegiaal overleg.

De advocaat is lid van zowel de Vereniging van Nederlandse Jeugdrecht Advocaten (www.vnja.nl), de Vereniging Jeugdrecht Advocaten Amsterdam (www.jraa.nl), de Vereniging Jeugd en Familie Recht (www.fjr.nu) en de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (www.vsanadvocaten.nl of www.advocatenloket.nu).