Het jeugd recht bestaat uit het jeugd strafrecht met speciale regels voor jeugd naast het volwassenen strafrecht en het jeugd civielrecht zoals o.a. (gesloten) uithuisplaatsing.

In 1989 is het International Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) opgesteld en het verdrag geldt sinds 1995 ook in Nederland. Zo is de norm in de loop der jaren gewijzigd van “niet in strijd met het belang van het kind”   naar de huidige norm “in het belang van het kind”.

In Nederland zijn er meerdere instanties bij het jeugd recht betrokken o.a. :

* Raad voor de Kinderbescherming

* Jeugdzorg

* William Schrikker Stichting

* Defence for Children

* Nationale Kinder Ombudsman / Gemeentelijke Kinder Ombudsman